cách xác định quý nhân vận theo tử vi

Cách xác định quý nhân vận của bạn theo tử vi

luan-giai-tai-tinh-trong-bat-tu-tu-vi-hinh-anh-2 Người có bát tự gặp dụng thần là Thực Thương thì quý nhân là cấp dưới. Đặc điểm, trong quá khứ từng được bản mệnh trợ giúp, nhận ân huệ nên khi phát đạt quay lại báo đáp, hồi báo ân tình. Tổ hợp mệnh cách thường là sát nhược dụng vượng, thân vượng tài