Giáp Thân

Tử vi trọn đời cho người tuổi THÂN: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Thân

tuoi-than-phunutodayvn Tuổi Nhâm Thân có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 26, 30 và 33 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng bịnh tật hay tai nạn hoặc làm cho bạn có thể bị hao tài tốn của bất ngờ. Nam Mạng – Bính Thân Sanh năm: